1 tuần sau khi loại bỏ mỡ máu,tôi không còn mệt mỏi như trước, cơ thể cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nhìn thấy chỉ số cholesterol và triglyceride trở về mức an toàn, tôi rất mừng

Hút thuốc, uống bia nhiều năm khiến men gan tôi tăng cao đến mức phải nhập viện. Vậy mà chỉ sau 2 giờ loại bỏ mỡ máu, tôi như được cứu khỏi “cửa tử” khi các chỉ số nguy hiểm đã giảm đi đáng kể

Hút thuốc, uống bia nhiều năm khiến men gan tôi tăng cao đến mức phải nhập viện. Vậy mà chỉ sau 2 giờ loại bỏ mỡ máu, tôi như được cứu khỏi “cửa tử” khi các chỉ số nguy hiểm đã giảm đi đáng kể

Sau khi loại bỏ mỡ máu, chỉ số cholesterol của tôi từ mức trên ngưỡng an toàn nay đã trở lại dưới ngưỡng an toàn. Bác sĩ cũng cho biết nguy cơ đột quỵ của tôi giảm đi đến 80%

1 tuần sau khi loại bỏ mỡ máu,tôi không còn mệt mỏi như trước, cơ thể cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nhìn thấy chỉ số cholesterol và triglyceride trở về mức an toàn, tôi rất mừng

Hút thuốc, uống bia nhiều năm khiến men gan tôi tăng cao đến mức phải nhập viện. Vậy mà chỉ sau 2 giờ loại bỏ mỡ máu, tôi như được cứu khỏi “cửa tử” khi các chỉ số nguy hiểm đã giảm đi đáng kể

Sau khi loại bỏ mỡ máu, chỉ số cholesterol của tôi từ mức trên ngưỡng an toàn nay đã trở lại dưới ngưỡng an toàn. Bác sĩ cũng cho biết nguy cơ đột quỵ của tôi giảm đi đến 80%